istifade etmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

istifade etmek istifade etmek -der istifade etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi istifade eder)

[1] yararlanmak
Geminin altı saat tevakkufundan istifade ile bu şehrin içeri taraflarını araba ile gezdi. - A. H. Müftüoğlu

KaynakçaDüzenle