Türkçe değiştir

Eylem değiştir

istilzam etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi istilzam eder) -der

  1. gerektirmek

Kaynakça değiştir