Türkçe değiştir

Köken değiştir

kap +

Söyleniş değiştir

değiştir

kabı

  1. kap (ad) sözcüğünün çekimi:
    1. belirtme tekil
    2. üçüncü tekil şahıs iyelik tekil
    3. üçüncü çoğul şahıs iyelik tekil