Türkçe değiştir

Eylem değiştir

kaybedilmek kaybedilmek -ir kaybedilmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi kaybedilir)

[1] kaybetmek işi yapılmak

Köken değiştir

Arapça

Kaynakça değiştir