keyfiyet

TürkçeDüzenle

Düzenle

keyfiyet (belirtme hâli keyfiyeti, çoğulu keyfiyetler) keyfiyet -ti

[1] nitelik
Cenap Şehabeddin Bey şiiri nazımdan ayrı bir keyfiyet telakki ediyor. - Y. K. Beyatlı
[2] durum
Böyle bir keyfiyet vukuunda, akıbetiniz mutlaka ölüm olacaktır. - A. İlhan

KökenDüzenle

[1] Arapça

KaynakçaDüzenle

Türk lehçeleriDüzenle

ÇevirilerDüzenle