Ayrıca bakınız: dürüm, kullanılabilme

Türkçe değiştir

Köken değiştir

Eski Türkçe

değiştir

durum (belirtme hâli durumu, çoğulu durumlar) -mu

  1. bir şeyin içinde bulunduğu içindeların hepsi, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon, vaziyet
    Genel Sekreter, kazadaki sıtma durumu hakkında verdiğim uzun tafsilattan pek memn merhaba un kaldı. - R. N. Güntekin
  2. duruş biçimi, konum, tavır
  3. bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri
  4. (dil bilimi) ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl
    Yalın durum; belirtme durumu; kalma durumu.
  5. (spor) fiziksel ve ruhsal bakımdan bir sporcunun kondisyon

Deyimler değiştir

ad durumu, balaban duruma, belirtme durumu, davranır duruma, durum cayrosu, durum eki, durum kuramı, duygu durumu, kalma durumu, karmakarışık durum, korunma durumu, kullanılabilir duruma, olma durumu, psikolojik durum, ruhsal durum, tane durumu, yalın durum

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir