mutabık kalmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

mutabık kalmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi mutabık kalar)

[1] Uyuşmak, anlaşmaya varmak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle