Ayrıca bakınız: almak, kılmak

Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

Heceleme: kal‧mak

Eylem değiştir

kalmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi kalar) -ar

 1. olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
  Sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı. - T. Buğra
 2. zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak
  Arabada yalnız dört çocuk kalmıştı. - O. C. Kaygılı
 3. konaklamak, konmak
  Hemen karargâha yerleşmezsem ne geri dönebilir ne de otelde kalabilirdim. - F. R. Atay
 4. oturmak, yaşamak, eğleşmek
  Tam beş sene benimle beraber kaldı. - S. F. Abasıyanık
 5. eğleşmek
 6. hayatını sürdürmek, yaşamak
  O aileden bir bu çocuk kaldı.
 7. varlığını korumak, sürdürmek
  Eniştemizin iptidai kalmış huyları da vardı. - A. Ş. Hisar
 8. oyalanmak, vakit geçirmek
  Kısa bir süre tezgâhın önünde kaldı. - N. Cumalı
 9. sınıf geçememek
  Çocukların içinde kalanlar da var geçenler de.
 10. işlemez, yürümez duruma gelmek
  Araba yarı yolda kaldı.
 11. ileriye atılmak, ertelenmek
  Mahkeme ayın on sekizine kaldı. - S. F. Abasıyanık
 12. bir şeyle kaplanmak
  Oda duman içinde kaldı.
 13. bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek
  Bugün iş maddesinde kaldık.
 14. miras olarak geçmek
  Çiftlik ana babasından kalmış.
 15. yapmamak
  Misafir geldi, gezmeden kaldık.
 16. belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak
  Refika, valide, iki kerime kaldık mı biz iki bin kuruş tekaüt maaşına. - H. Taner
 17. yetinmek
  Yalnız dayak atmakla kalmadı, onu işinden de çıkardı.
 18. sınırlanmak
  Amasya'da iken karşılaştığımız vaziyet yalnız Şeyh Recep Vakası ile kalmadı. - Atatürk
 19. herhangi bir durumu sürdürmek
Çekimleme değiştir
Deyimler değiştir
Karşıt anlamlılar değiştir
Sözcük birliktelikleri değiştir
Türetilmiş kavramlar değiştir

Köken 2 değiştir

Eylem değiştir

kalmak

 1. olmak, herhangi bir durumda bulunmak
  • Fatma'nın yemek çantası olmasaydı dün aç kalmıştık. - F. R. Atay
 2. kök veya gövdeleri sonuna -a (-e), -ıp (-ip) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur
  • Ona utanmadan iftira eden o adama elinde delil olmamasından dolayı bakakalmıştı.
  • Patlamayı duyanlar korkudan donakalmıştı.
  • Yapabileceğini aklıma getiremediğim o cambazlıklarını görünce şaşakalmıştım.
Çekimleme değiştir
Türetilmiş kavramlar değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Çağatayca değiştir

Eylem değiştir

 1. çin

Eş anlamlılar değiştir