njemački

Sırp-HırvatçaDüzenle

SöylenişDüzenle

Düzenle

njemački

  1. (Boşnak ağzı) Almanca