njemački

Sırp-HırvatçaDeğiştir

SöylenişDeğiştir

Değiştir

njemački

  1. (Boşnak ağzı) Almanca