oštar

Sırp-HırvatçaDüzenle

Ön adDüzenle

oštar

  1. (Sırp, Hırvat ağzı) keskin