Türkçe değiştir

Belirteç değiştir

olarak

[1] diye, yerine