Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

Köken değiştir

değiştir

olmanı

  1. olma (ad) sözcüğünün ikinci tekil şahıs belirtme tekil çekimi

Karşıt anlamlılar değiştir