Türkçe Değiştir

Eylem Değiştir

para çıkarmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi para çıkarır)

[1] Para basmak
[2] başka yerde bulunan kimseye posta veya banka ile para göndermek


Kaynakça Değiştir