Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Türkçe Değiştir

Eylem Değiştir

para bozmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi para bozar)

büyük parayı ufak paralarla değiştirmek.