Türkçe değiştir

Köken değiştir

bozma + -k

Söyleniş değiştir

Eylem değiştir

bozmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi bozar)

 1. altını paraya çevirmek, bozdurmak
 2. bağ veya bostanın son ürününü toplamak
  Bostanı bozduk.
 3. bırakmak, dağıtmak
  Tam biraz rahat edeceğim, işimi bozuyorsun. — Sait Faik Abasıyanık
 4. bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapmayacak hâle getirmek, rahatsız etmek
  Bu iki radyo istasyonu birbirini bozuyor.
 5. bozguna uğratmak, mağlup etmek, yenmek
  Düşman ordusunu bozmak.
 6. dokunmak, zarar vermek
  Bu yemek midemi bozdu.
 7. geçersiz hâle getirmek
  Eğer nişanını bozduysa yazıklar olsun. — M. Ş. Esendal
 8. kızlığına zarar vermek
 9. şeklini ve kullanılışını değiştirmek
  Eskileri bozuyor; beni, çocuğu giydiriyor. — Ö. Seyfettin
 10. yazıyı silmek
  Ali yazar, Veli bozar.
 11. yerin, şeyin düzenini karıştırmak
 12. (para) büyük parayı küçük birimlere ayırmak
  Bir milyon lira bozar mısın?
 13. (para) yabancı ülke parasını Türk parasına çevirmek
 14. (mecaz) aklını kaybedecek derecede bir şeye düşkün olmak
  Adamcağız politika ile bozmuş.
 15. (mecaz) bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak veya sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek
  Adamcağızı fena bozdunuz.
 16. (mecaz) kötü hâle getirmek

Çekimleme değiştir

Zıt anlamlılar değiştir

Alt kavramlar değiştir

Deyimler değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Eski Türkçe değiştir

Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

Eylem değiştir

 1. bozmak
 2. yıkmak

Türkmence değiştir

Eylem değiştir

bozmak

 1. bozmak
 2. silmek