para dönmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

para dönmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi para döner)

[1] Rüşvetle iş yapılmak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle