Türkçe değiştir

Söyleniş değiştir

IPA(anahtar): dønˈmec
Heceleme: dön‧mek

Eylem değiştir

dönmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi döner) -er

 1. kendi çevresinde yada başka birşeyin etrafında hareket etmek
  İçeride anahtarın acı bir gıcırtıyla döndüğünü duydum. - Yusuf Ziya Ortaç
 2. geri gelmek, geri gitmek
  Ertesi gün aynı yoldan Bodrum'a döndük. - Halikarnas Balıkçısı
 3. yönelmek
  Babam birdenbire bana döndü. - Sait Faik Abasıyanık
 4. sapmak
  Gülümseyerek bir köşeyi döndü. - Peyami Safa
 5. bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek
  Dikmen yolları, mabede adak için gidenlerin yollarına dönmüştü. - Aka Gündüz
 6. sınıfta kalmak
  Çocuk çalışmazsa bu yıl döner.
 7. durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak, benzemek
  'Erkekler tekaüt olunca çocuğa dönüyorlar. - Reşat Nuri Güntekin
 8. belirli bir yerde dolaşmak
 9. kendini bir yandan bir yana çevirmek
  Yatağında sabaha kadar dönüp durdu.
 10. yöneltilmek, düzene koyulmak, çekip çevrilmek
 11. söz konusu etmek, hatırlamak
  Biz yine onun gençliğine, lise öğretmeni olduğu zamana dönelim. - Haldun Taner
 12. bırakılan bir konu veya işe başlamak
 13. (mecaz) hileyle, gizlice yapılmak
  Burada bir şeyler oluyor, bir şeyler dönüyor ama anlayamıyorum. - Refik Halit Karay
 14. (din) inanç, din veya düşüncesini değiştirmek
  Annesinin İtalyan Yahudisiyken döndüğünü söylemişti. - Ömer Seyfettin
 15. kendi ekseni ya da başka bir şeyin çevresinde devinmek

Çekimleme değiştir

Deyimler değiştir

Sözcük birliktelikleri değiştir

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir

Atasözleri değiştir