paraya çevirmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

paraya çevirmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi paraya çevirir)

[1] Herhangi bir şeyi para ile değiştirmek

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle

ÇevirilerDüzenle