Ayrıca bakınız: pré

Türkçe

değiştir

pre-

[1] ön (Lat. önek)