söyleyeceği olmak

Türkçe değiştir

Eylem değiştir

söyleyeceği olmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi söyleyeceği olur)

[1] Herhangi bir konuda kendisinin de diyecekleri bulunmak


Kaynakça değiştir