Türkçe değiştir

Eylem değiştir

sahip çıkmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi sahip çıkar)

[1] Kendinin olduğunu ileri sürmek
[2] korumak, koruyucu olmak, ilgilenip gözetmek


Kaynakça değiştir