serbest bırakmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

serbest bırakmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi serbest bırakır)

[1] (tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle