silindir gibi ezmek

Türkçe

değiştir

silindir gibi ezmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi silindir gibi ezer)

[1] Bir kimseyi her yönüyle güçsüz duruma getirmek


Kaynakça

değiştir