Türkçe değiştir

Eylem değiştir

sona ermek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi sona erer) -er

  1. son bulmak
    Dağın patlatılması sona erince dolgu başlayacaktı. - Ayşe Kulin

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir