su bölümü çizgisi

Türkçe değiştir

değiştir

su bölümü çizgisi (belirtme hâli su bölümü çizgisini, çoğulu su bölümü çizgileri)

[1] Komşu iki akarsuyun beslenme teknelerini ayıran çizgi


Çeviriler değiştir

İngilizce watershed (en)

Kaynakça değiştir