suglasnik

Sırp-HırvatçaDüzenle

Düzenle

suglasnik e

  1. (ses bilgisi) ünsüz, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant, abanık, samit