suyu kesilmiş değirmene dönmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

suyu kesilmiş değirmene dönmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi suyu kesilmiş değirmene döner)

[1] Işlemez,yararsız duruma gelmek

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle