Ayrıca bakınız: too, тоо

Estonca değiştir

[tö:]

değiştir

töö

  1. (fizik)