tasarruf etmek

TürkçeDeğiştir

EylemDeğiştir

tasarruf etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi tasarruf eder) -der

  1. (') artırmak
  2. (') biriktirmek