Türkçe değiştir

değiştir

tenha (belirtme hâli tenhayı, çoğulu tenhalar)

[1] boş
[2] ıssız

Deyimler değiştir

itsiz köy gibi tenha

Eş anlamlılar değiştir

[1] ıssız