Türkçe

değiştir

tenkit etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi tenkit eder) -der

  1. eleştirmek
    Bir kitabı tenkit edebilmek için ilk şart, o kitabı başından sonuna kadar okumaktır. - Orhan Veli Kanık