Ayrıca bakınız: Uysal

Türkçe değiştir

Kökeni değiştir

Bu sözcük Türkçede birbirine zıt görünen iki anlamda kaydedilmiştir: 1. Başkalarına kolayca uyabilen. 2. Geçimsiz, kavga çıkaran. Bunlardan ilkinin ağızlarda uysak Başkalarının sözüyle davranan şekli de bulunmaktadır. Bu iki şeklin kökeni net olmamakla birlikte *uysa- kökünden -l ve -k fiilden isim yapma ekleri ile türetilmiş gibi görünmektedir.

Belirteç değiştir

uysal

  1. başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı bir biçimde
    Ona vefasızlıkta biraz düşünceli davranmayı yararlı buluyor, yalnızca bulduklarında yeni başkana pek uysal davranıyorlardı. - M. Ş. Esendal

Ön ad değiştir

uysal (karşılaştırma daha uysal, üstünlük en uysal)

  1. başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
    Kadın uysal olduğu zaman kuvvetlidir. - A. Gündüz

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir