Ayrıca bakınız: katı, sert, ötümlü

Türkçe

değiştir

yumuşak (karşılaştırma daha yumuşak, üstünlük en yumuşak) yumuşak

 1. dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
  Pamuk yumuşaktır.
 2. kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı
  Kadife gibi ince ve yumuşak olan bu arakiyeler de çok iyi saklanmıştır. - A. H. Çelebi
 3. dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran
  Yerde yumuşak kilimler serili geniş odasına bağdaş kurup yerleşiriz. - A. Erhat
 4. kolaylıkla işlenebilen
  Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış. - M. Ş. Esendal
 5. kolay çiğnenen, kolay kesilen
  Yumuşak ekmek.
 6. ılıman, sert karşıtı
  Yumuşak iklim. Yumuşak hava.
 7. kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal
 8. okşayıcı, tatlı, hoş
  Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor. - Y. Z. Ortaç
 9. sessiz, hafif
  Onun içinde mutlaka sönüp yanan gizli yumuşak ışıklarla fosforlu bir parıldayış vardır. - A. Ş. Hisar
 10. (dil bilimi) ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş, sedalı, ötümlü, titreşimli

Deyimler

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Atasözleri

değiştir