vaadini tutmak

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

vaadini tutmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi vaadini tutar)

[1] Verdiği sözü yerine getirmek

KökenDüzenle

[1] Türkçe
Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.

verdiği sözü yerine getirmek.

KaynakçaDüzenle