Ayrıca bakınız: tutmaz

Türkçe

değiştir

Heceleme

değiştir
Heceleme: tut‧mak

tutmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi tutar) -ar

 1. elde bulundurmak, ele almak
  Kucağında kundaklı bir çocuk tutuyordu. - Ö. Seyfettin
 2. ele geçirmek, yakalamak
  Evvela bu terbiyesiz köpeği tuttu, bağladı. - Ö. Seyfettin
 3. avlamak
  Dalyan işletiyorum, tuttuğumuz balığı tekrar denize döküyoruz. - R. H. Karay
 4. yanında bulundurmak, alıkoymak
  Siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım!
 5. hürriyetinden yoksun bırakıp bir yere kapamak, tevkif etmek
  Vahşidir, hiçbir zaman onu kafeste tutmak mümkün değildir. - S. F. Abasıyanık
 6. kaplamak
  Tabanı otuz, otuz beş metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir. - T. Buğra
 7. kırağı, çiğ veya kar bir yüzeyde görünür durumda olmak, kalmak
  Şu yağan kar bir tutsun, seyreyle sen ertesi gün çocukları. - S. F. Abasıyanık
 8. denetimi ve yetkisi altına almak
 9. desteklemek, birinden yana çıkmak
 10. beğenmek, kabul etmek
  Ama öylelerini de çevresinde kimse sevmemiş, tutmamıştır. - T. Buğra
 11. gereğini yapmak, yerine getirmek
  Verdiği sözü tutmuş, vaktinde gelmişti.
 12. uygun gelmek, çelişmez olmak
  Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu. - R. N. Güntekin
 13. kapatmak, sarmak
 14. hizmetine almak veya kiralamak
  Burada bir kat tuttum. Yazı geçireceğim. - P. Safa
 15. bir işe herhangi bir anlayışla girişmek
  Yapıyı geniş tuttu.
 16. beddua, dua, ah v.s. etkisini göstermek, gerçekleşmek, yerine gelmek, varmak
  Avradın ilenci tutarsa senin iki gözün kör olacak. - M. Ş. Esendal
 17. ulaşmak, varmak
  Hayvanlar, Bağdat Caddesi'ni tutmuş, çalakamçı ilerliyor. - S. M. Alus
 18. para toplamı ...-e varmak, değeri olmak
  Aldığım şeyler bin lira tuttu.
 19. uğramak
  Vapur İzmir'i tutmayacakmış.
 20. herhangi bir durumda bulundurmak
  Seksen bir yaşında da olsa çalışmak insanı zinde tutuyor. - H. Taner
 21. varsaymak, farz etmek
  Haydi tutalım babasının bir günahı vardı, çekti. - M. Ş. Esendal
 22. hedef olarak almak
  Taşa tutmak.
 23. alacağa veya vereceğe saymak
  On bin lirayı borcunuza tuttum.
 24. yaklaştırmak
  Biraz toz olsa mendilini burnuna tutar. - A. Ş. Hisar
 25. kullanmak
  Yaşmak tutmak. Ustura tutmak.
 26. bağlamak
  Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım. - B. S. Erdoğan
 27. beklenen sonucu vermek
  Toprağa atılan her tohum bir ümittir. Tohum ya tutar ya tutmaz. Ya yeşerir ya yeşermez. - Ş. Rado
 28. görebilmek
  Eli ayağı tutsun, açlıktan ölmesin, yeterdi ona. - T. Buğra
 29. sürmek, zaman almak
  Bu iş iki saat tuttu.
 30. yapışarak veya sokularak çıkmaz olmak
  Boya tutmadı. Çivi iyi tuttu.
 31. bir şeyi kullanması için uzatmak
  Kucaklaşma sahanlıkta başlar ve ayakkabılarını çıkarıp karısının tuttuğu terliklerini giyene kadar Serdar'ın kolları boynunda kalır. - T. Buğra
 32. sunmak
  Konuklara şeker tutmak.
 33. işgal etmek
 34. izlemek
  Tepeden inince Değirmendere'ye hâkim bir iz tutacaksınız. - R. H. Karay
 35. bırakmamak
  Baba sesini çıkarmadı hatta öksürüğünü bile galiba tuttu. - P. Safa
 36. sarmak, bürümek
  Hey başları duman tutmuş dağlar, hey! - Halk türküsü
 37. asılmak, kuvvetlice sarılmak
  Üç kişi tutarlarmış da onu pencerenin önünden çekemezlermiş. - P. Safa
 38. bir kişinin yerini almak
  Bak azizim, dedim, ben senin yerini tutamam. - Y. K. Karaosmanoğlu
 39. otobüs, vapur, uçak v.s. hasta etmek
 40. herhangi bir durumda kalmasını sağlamak
  Kapıyı açık tutmayın.
 41. bir yerde kalmasını sağlamak
 42. bir sanat eseri geniş ilgi görmek
  Eğer piyes tutar da alkışlanırsa bir yazara yakışacak bir kıyafet giymeliydim. - C. Uçuk
 43. biriktirmek, tasarruf etmek
  Sen metelik tutuyorsun gibi geliyor bana. Ay başına kadar bana ödünç versene. - M. Ş. Esendal
 44. askerlikte, bankacılıkta durdurmak, blokaj
 45. başlamak
  Kadınların başında gördüğünüz bürümcükten, iç çamaşırlarından tutunuz da entarilik kaba pamuklulara kadar hepsi Osmanlı malı idi. - F. R. Atay
 46. bir şey düşünmek
  Herkes aklından bir sayı tutsun.
 47. (spor) takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncuyu yakından izlemek, markaja almak

Çekimleme

değiştir

Deyimler

değiştir

ağzıyla kuş tutmak, cin tutmak, eli ekmek tutmak, göz önünde tutmak, gözden ırak tutmak, ışık tutmak, mekân tutmak, uzak tutmak

Türetilmiş kavramlar

değiştir

Çeviriler

değiştir

Kaynakça

değiştir

Türkmence

değiştir

tutmak

 1. tutmak
 2. kavramak, yakalamak

Kaynakça

değiştir
 • Atacanov, Ata (1922). Türkmendolu Yir Sözlüğü.