vahamet kesp etmek

TürkçeDüzenle

EylemDüzenle

vahamet kesp etmek (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi vahamet kesp eder)

[1] Gittikçe zorlaşmak, tehlikeli ve korkulacak bir durum almak

KökenDüzenle

[1] Türkçe

KaynakçaDüzenle