İngilizceDüzenle

Dinle (ABD aksanı).

Yardımcı eylemDüzenle

will will (olumsuzu will not veya won't)

  1. bir şeyin gelecek zamanda gerçekleşeceği belirtmek için kullanılır
  2. gelecekle ilgili ciddi bir niyet ve kararlılık bildirir
  3. kaçınılmaz bir şeyin gerçekleşeceği belirtilirken kullanılır.
  4. bir istek belirtirken veya bir şey sorarken kullanılır; -ebilir misin, -er misin
  5. bir şeyin yetenekleri veya olabilirliği ile ilgili bilgi verirken geniş zaman formunda

kullanılır.

  1. (ruh bilimi) irade, istenç, istek
  2. (eskimiş) Birinci tekil ve çoğul şahıslarla (I - we) beraber kullanıldığında anlamı güçlendirir, vurgu yapar

ÖrneklerDüzenle

[1] "you will regret when you are older."
[2] "come what may, I will succeed."
[3] "accidents will happen."
[4] "will you stop here, please" "will you have a cognac?"
[5] "your tank will hold about 26 liters." "she will dance for hours."
[6] "I will not tolerate this!"

Eş anlamlılarDüzenle

[1] shall

KökenDüzenle

Latince: velle 'istek'

Düzenle

will (çoğulu wills) will

[1] azim
[2] istek, arzu
[3] vasiyetname

ÖrneklerDüzenle

[1] "she has an iron will."
[2] "Jane had not wanted them to stay against their will."

KökenDüzenle

Latince: velle 'istek'

EylemDüzenle

will will

[1] (edebiyat) istemek, niyet etmek, arzulamak
[2] vasiyet etmek
[3] (vasiyetinde bir mal veya mülkü) birine bırakmak

ÖrneklerDüzenle

[1] "they were victorious because God willed it."
[2] "he willed that his body should be given to hospital."

KökenDüzenle

Latince: velle 'istek'