Türkçe değiştir

Eylem değiştir

çatılmak (üçüncü tekil şahıs geniş zaman çekimi çatılır) -ır

  1. çatmak işine konu olmak
    Kafasındaki çalkantılar yüzünden kaşları bezgin çatıldı. - Lâtife Tekin

Çeviriler değiştir

Kaynakça değiştir