Türkçe

değiştir
öte + -si

Söyleniş

değiştir

ötesi

  1. öte (ad) sözcüğünün çekimi:
    1. üçüncü tekil şahıs iyelik tekil
    2. üçüncü çoğul şahıs iyelik tekil