Şablon belgelemesi [Düzenle] [Tazele]

Eğer bir sözcük, dilin belli bir lehçesinde veya standart alt dilinde kullanılıyorsa bu şablonu o sözcüğün anlamının başında kullanın.

Bu şablonu şu durumlarda kullanmayın:

  • "Alt kavramlar" gibi "... kavramlar" benzeri başlıklarda eklenen sözcüklerin başına, o sözcüğün hangi anlamına ait olduğunu belirtmek için {{anlam}}'ı kullanın.
  • Bir sözcüğün anlamının başına bir terim veya bağlam eklemek istiyorsanız {{terim}}'i kullanın.
  • Herhangi bir kavram listesinde anlam belirtmek dışında bir ifade vermek istiyorsanız {{belirtici}}'yi kullanın, mesela resmi dilde olup olmadığını belirtirken.
  • Türkçe olmayan bir sözcüğün sayfasında o sözcüğe bir anlam açıklaması eklemek istiyorsanız {{şerh}}'i kullanın.