Şablon belgelemesi [Düzenle] [Tazele]

Bu şablon, "alt kavramlar" gibi "... kavramlar" benzeri başlıklarında kullanılmaktadır. Devamında getirilen kavramların o sözcüğün hangi anlamına ait olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bu şablonu şu durumlarda kullanmayın:

  • Bir sözcüğün anlamının başına bir terim veya bağlam eklemek istiyorsanız {{terim}}'i kullanın.
  • Herhangi bir kavram listesinde anlam belirtmek dışında bir ifade vermek istiyorsanız {{belirtici}}'yi kullanın, mesela resmi dilde olup olmadığını belirtirken.
  • Eğer bir sözcük, dilin belli bir lehçesinde veya standart alt dilinde kullanılıyorsa {{ağız}}'ı kullanın.
  • Türkçe olmayan bir sözcüğün sayfasında o sözcüğe bir anlam açıklaması eklemek istiyorsanız {{şerh}}'i kullanın.

Parametreler değiştir

|1=, |2=, |3= vs...
devamında gelen sözcükleri karşılayan bir anlam veya anlamlar