Şablon belgelemesi [Düzenle] [Tazele]

Bu şablonu şu durumlarda kullanmayın:

  • "Alt kavramlar" gibi "... kavramlar" benzeri başlıklarda eklenen sözcüklerin başına, o sözcüğün hangi anlamına ait olduğunu belirtmek için {{anlam}}'ı kullanın.
  • Bir sözcüğün anlamının başına bir terim veya bağlam eklemek istiyorsanız {{terim}}'i kullanın.
  • Herhangi bir kavram listesinde anlam belirtmek dışında bir ifade vermek istiyorsanız {{belirtici}}'yi kullanın, mesela resmi dilde olup olmadığını belirtirken.
  • Eğer bir sözcük, dilin belli bir lehçesinde veya standart alt dilinde kullanılıyorsa {{ağız}}'ı kullanın.

Kullanışı değiştir

Sözcüğün bir anlamına açıklama eklemek için kullanılabilir.

Örnek
# {{t|bilişim|dil=en}} {{kısaltma|[[hypertext]] [[markup]] [[language]]|dil=en}} {{şerh|[[köprü]]lü [[metin]] [[biçimlendirme]] ….}}

şeklinde eklenirse şu sonucu verir:

  1. (bilişim) hypertext markup language kavramının kısaltması (köprülü metin biçimlendirme ….)

Ayrıca bakınız değiştir