Ermenice

değiştir

իմաստ (imast)

Söyleniş

değiştir
(Doğu Ermenicesi) Lütfen bir dil kodu girin.
[1] anlam
փոխաբերական իմաստ - mecaz anlam
ես չեմ իմանում այս բառի իմաստը - bu sözcüğün anlamını bilmiyorum
[2] anlam, mana, değer
կյանքի իմաստը - hayatın anlamı
[3] anlam, fayda, değer, yarar
իմաստ չունի այնտեղ գնալ - oraya gitmenin bir anlamı yok

Açıklamalar

değiştir

Eş anlamlılar

değiştir

İlgili sözcükler

değiştir