ירושלים

İbraniceDüzenle

Özel adDüzenle

ירושלים (alfabe çevirisi gerekiyor)

SöylenişDüzenle

IPA(anahtar): yeruşaláyim geçersiz IPA karakterleri (ş)
[1] :[1] (şehirler) Kudüs