לשון

İbraniceDüzenle

SöylenişDüzenle

  • IPA(anahtar): lašôn obsolete or nonstandard characters (š), geçersiz IPA karakterleri (š)

Düzenle

לשון (alfabe çevirisi gerekiyor)

  1. (anatomi) dil