Ayrıca bakınız: เข้า, เข่า

Tayca değiştir

Söyleniş değiştir

  • Lütfen bir dil kodu girin.

değiştir

เขา (kǎo)

  1. dağ
  2. boynuz

Adıl değiştir

เขา (kǎo)

           # o (erkek)