Türkçe değiştir

Alternatif Biçimler değiştir

 • -e (ünsüz harften sonra)
 • -ya (ünlü harften sonra)
 • -ye (ünlü harften sonra)
 • -na (üçüncü tekil şahıs iyelik ekinden sonra)
 • -ne (üçüncü tekil şahıs iyelik ekinden sonra)

Köken Bilimi değiştir

Ana-Türkçe *-ka ("yönelme durum eki") biçiminden evrilmiştir.

Tellafuz değiştir

Son ek değiştir

-a (kalın ünlü uyumu olan ünsüzle biten sözcüklerde)

 1. Sözcüğün yönelme durumu halini oluşturur
  Okula doğru yürüdüm

Alternatif Biçimler değiştir

 • -e (ünsüz harften sonra)
 • -ya (ünlü harften sonra)
 • -ye (ünlü harften sonra)

Köken Bilimi değiştir

Ana-Türkçe *-gay ("istek-gelecek zaman kipi") biçiminden evrilmiştir.

Tellafuz değiştir

Son ek değiştir

-a (kalın ünlü uyumu olan ünsüzle biten sözcüklerde)

 1. Fiili istek kipi haline çevirir
  Sen mağaradan çıkasın diye bu kadar uğraştık

Macarca değiştir

Son ek değiştir

-a


[1] onun
ház ("ev") → a háza ("onun evi")

Açıklamalar değiştir

 • Ünsüzle biten, son ünlüsü kalın olan sözcüklere bu ek eklenir.
 • Ünsüzle biten, son ünlüsü ince olan sözcüklere "-e" eki eklenir.
 • Ünsüzle veya ünlüyle biten, son ünlüsü kalın olan sözcüklere "-ja" eki eklenir.
 • Ünsüzle veya ünlüyle biten, son ünlüsü ince olan sözcüklere "-je" eki eklenir.