Türkçe değiştir

Alternatif Biçimler değiştir

 • -a (ünsüz harften sonra)
 • -ya (ünlü harften sonra)
 • -ye (ünlü harften sonra)
 • -na (üçüncü tekil şahıs iyelik ekinden sonra)
 • -ne (üçüncü tekil şahıs iyelik ekinden sonra)

Köken Bilimi değiştir

Ana-Türkçe *-ke ("yönelme durum eki") biçiminden evrilmiştir.

Tellafuz değiştir

Son ek değiştir

-e (kalın ünlü uyumu olan ünsüzle biten sözcüklerde)

 1. Sözcüğün yönelme durumu halini oluşturur
  Eve gittim

Alternatif Biçimler değiştir

 • -a (ünsüz harften sonra)
 • -ya (ünlü harften sonra)
 • -ye (ünlü harften sonra)

Köken Bilimi değiştir

Ana-Türkçe *-gey ("istek-gelecek zaman kipi") biçiminden evrilmiştir.

Tellafuz değiştir

Son ek değiştir

-e (kalın ünlü uyumu olan ünsüzle biten sözcüklerde)

 1. Fiili istek kipi haline çevirir
  Sen ölesin diye o kadar tuzak kurmuştum!

Macarca değiştir

Son ek değiştir

-e

[1] onun
élet ("hayat") → az élete ("onun hayatı")

Açıklamalar değiştir

 • Ünsüzle biten, son ünlüsü ince olan sözcüklere bu ek eklenir.
 • Ünsüzle biten, son ünlüsü kalın olan sözcüklere "-a" eki eklenir.
 • Ünsüzle veya ünlüyle biten, son ünlüsü kalın olan sözcüklere "-ja" eki eklenir.
 • Ünsüzle veya ünlüyle biten, son ünlüsü ince olan sözcüklere "-je" eki eklenir.