TürkçeDüzenle

Son ekDüzenle

[1] İsmin uzaklaşma hâlidir. Genellikle ismi fiile bağlar. Bu eki alan isim cümlede dolaylı tümleç görevinde bulunur ve vurguyu üzerinde taşır.

HecelemeDüzenle

Heceleme: dan

YazılışlarDüzenle

[1] -den (isim kökünün son harfi sert ünsüz değilse)
[2] -tan,-ten (isim kökünün son harfi sert ünsüz değilse}}

ÇevirilerDüzenle

ÖrneklerDüzenle

[1] sıradan, evden, sokaktan, ekten Kapıdan dışarı çıktı.
[2] Sokaktan geçti. (Burada -dan eki k harfinden dolayı sertleşip -tan ekine dönmüştür.)

KökenDüzenle

Türkçe