====Ayrıca bakınız====-ar

Türkçe değiştir

Yazılışlar değiştir

  • -r (ünlü harflerden sonra)
  • -ur, -ür (ünsüzle biten fiillerden sonra)
  • -ır, -ir (ünsüzle biten fiillerden sonra)
  • -ar (tek heceli ve l, r ve n dışındaki ünsüzlerle biten fiillerden sonra)

Köken Bilimi değiştir

Ana-Türkçe *-er ("geniş zaman eki") biçiminden evrilmiştir.

Tellafuz değiştir

Son ek değiştir

-er (kalın ünlü uyumu olan sert ünsüzle bitmeyen sözcüklerde)

  1. Fiilin geniş zaman hâlini oluşturur
    Su içerim.
  2. Fiilin gelecek zaman hâlini oluşturur
    Saat altı gibi giderim.

İngilizce değiştir

Son ek değiştir

-er

[1] -ıcı/-ici/-ucu/-ücü
[2] daha

Örnekler değiştir

[1] swimmer (yüzücü).
[2] longer (daha uzun), bigger (daha büyük), faster (daha hızlı).